Esittelyt
Tietoa hankkeeseen osallistuvista kouluista ja opettajista

Rauman normaalikoulu

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu. Se sijaitsee opettajankoulutuslaitoksen kanssa samalla kampusalueella Rauman Myllymäessä. Koulu on perustettu 1898, tänä vuonna juhlitaankin koulun 120-vuotista taivalta.  Oppilaita yhtenäiskoulussa on noin 350. Tiloissa toimii myös kaupungin esikouluryhmä.  

Joensuun normaalikoulu

Joensuun normaalikoulu on Itä-Suomen yliopiston alainen koulu. Se toimii kahdessa eri toimipisteessä: Tulliportissa ja Rantakylässä. Luokka-asteita on peruskoulusta lukioon. 

Turun normaalikoulu

Turun normaalikoulu kuuluu Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan alaisuuteen. Koulu sijaitsee Turun Varissuolla. Matka sinne on alkanut Käkisalmesta jo vuonna 1892. Koulussa opiskelee noin tuhat oppilasta, peruskoulusta aina lukioon saakka. 

Asiantuntijat

Juli-Anna Aerila (KT, FM) toimii Rauman opettajankoulutuslaitoksella äidinkielen ja kirjallisuuden didaktikkona. Hän on erityisen kiinnostunut erilaisista lasten lukemiseen innostamisen menetelmistä. Tutkimustyötä hän on tehnyt tällä saralla jo pitkään. Artikkeleita löytyy niin kotimaisista kuin kansainvälisistä julkaisuista.   

julaer@utu.fi 

Merja Kauppinen (FT) toimii Jyväskylän yliopistossa äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikasta vastaavana opettajana. Hän on tutkinut lasten lukemista ja siihen liittyviä aiheita hyvin laaja-alaisesti. 

merja.a.kauppinen@jyu.fi